Офіційні правила рекламної Акції «IZI» купуй, на Кіпр мандруй»


 1. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції


1.1. Метою проведення Акції є рекламування та збільшення обсягів продажу продукції ТМ «IZI», привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Виконавцем в рамках його господарської комерційної діяльності.
1.2. Офіційні правила рекламної Акції (надалі – «Правила») розміщуються на сайті https://izi-ice.com (надалі – «Сайт») у межах строку проведення акції.
1.3. Стисла інформація про строки проведення Акції буде доступна на Сайт: https://izi- ice.com Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Придбання продукції ТМ «IZI» не вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції.
1.4. Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Заохочень Акції, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.  

2. Строк (тривалість) та територія (місце) проведення Акції


2.1. Строк проведення Акції: Акція триває (період безпосередньої реєстрації в Акції) з 00:00 годин з «01» липня 2021 р. по 23:59 годин «31» липня 2021 р. включно (перший розіграш «13» липня 2021 р.).
2.2. Акція проводиться на території України, окрім тимчасово окупованої території на якій органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження (частини Донецької та Луганської областей, Автономна Республіка Крим та місто Севастополь), (надалі – «Територія/місце проведення Акції»). Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальності за вивезення упаковок продукції під ТМ “ IZI за межі території проведення акції. Виконавець/залучені ними треті особи надсилає (вручає) Заохочення Переможцям Акції лише в межах Території проведення Акції.  

3. Продукція, яка бере участь в Акції


3.1. В Акції бере участь наступна продукція, що виробляється Замовником під ТМ “ IZI ”:  - Морозиво 90г IZI Смородина – Шоколад у брикеті п/ет - Морозиво 100г IZI Фісташка-Малина ріжок м/уп - Морозиво 100 г IZI Крем Брюле-Солона карамель вафельний стакан п/п - Морозиво 100 г IZI  Персик-Солона карамель вафельний стакан п/п - Морозиво 80 г  IZI  Ананас Ескімо  в подвійній глазурі  п/п - Морозиво 350 г IZI Смородина  п/ет - Морозиво 350 г IZI  Крем Брюле - Арахіс п/ет
3.2. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.
3.3. Фото акційного Чека повинні бути надіслані у форматі JPG або PDF розміром до 5 мегабайт з чітким зображенням на адресу . Чек має містити наступні дані: назва магазину, де було придбано Акційну Продукцію; номер Чеку; дата продажу Акційної Продукції (продаж Акційної Продукції має відбутися протягом періоду Акції) та перелік Акційної продукції; сума придбання Акційної Продукції.
3.4. Учасник Акції самостійно несе відповідальність за точність зазначення Чеку під час його реєстрації. Чек може бути зареєстрований виключно 1 (один) раз. Виконавець або треті особи не несуть відповідальність за помилки, неточність, неповноту чи невідповідність Чеку, що були допущені учасником Акції під час реєстрації такого Чеку, та за будь-яку шкоду, що була спричинена такими помилками та неточністю реєстрації Чека учасником Акції. Претензії щодо помилок та неточності Чека, а також неможливістю прийняти участь в Акції іншим учасником Акції у зв’язку з такою помилкою та неточністю чи іншими діями учасників Акції - не приймаються.  

4. Учасники Акції

 


4.1. Участь в Акції можуть приймати дієздатні фізичні особи - громадяни України, які безумовно погодились із зазначеними Правилами, підтвердили свою участь в ній за відсутності будь-яких обмежень щодо участі, купили Акційну продукцію, зареєстрували Чек з Акційної продукції та виконали інші умови цих Правил (далі - Учасники)
4.2. Не визнаються Учасниками та не мають права брати в ній участь:
 працівники Виконавця та члени їхніх сімей;
 власники, працівники чи представники організацій, які виробляють продукцію ТМ «IZI» та члени їхніх сімей;
 власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Акції, та члени їхніх сімей;
 іноземці та особи без громадянства;
4.3. Учаснику для ідентифікації необхідно мати номер мобільного телефону українського GSM- оператора та електронну пошту, які використовується для реєстрації/участі в Акції згідно цих Правил.

4.4. Учасник під час участі у Акції зобов’язується:


 дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
 вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;
 свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
 не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників в Акції;
 зберігати фото Чека, що підтверджує придбання Акційної продукції до 31 серпня 2021 року включно та надати на вимогу Виконавця для додаткової перевірки на дотримання вимог Правил.
 не здійснювати дій з підбору Чека та/або реєстрації Чека з помилками та неточностями, що може завдати шкоди іншим учасникам Акції;  
4.5. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Акції та згоди з Правилами є здійснення Учасником реєстрації Чеку на Сайті, згідно вимогам розділу Правил.
4.6. Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Заохочень Акції. УВАГА! Будь-які дії Учасників щодо реалізації (продажу, обміну) та/або публічного оприлюднення інформації про Чеки, які стали відомі йому будь-яким чином, а також набуття та/або придбання інформації про Чеки, без придбання Акційної продукції вважаються порушенням умов цих Правил, а Учасник таким, що не відповідає вимогам цих Правил та не має права на отримання Заохочень.
4.7. Учасники Акції повинні мати для ідентифікації необхідно мати номер мобільного телефону українського GSM-оператора та електронну пошту, які використовуються для реєстрації/участі в Акції згідно цих Правил.
4.8.Виконаыець Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників Акції, які порушили умови цих Правил. Крім того, порушення цих Правил є підставою для позбавлення права такого Учасника Акції на отримання Заохочення.
4.9. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку та/або будь-яких інших даних є підставою для позбавлення права такого Учасника Акції на отримання Заохочення.  

5. Фонд Заохочень


5.1. Фонд Заохочень Акції (надалі разом - Заохочення) складається з:
- Міні -Холодильники 28шт
- Пауер Банки 20шт
- Блендери 12шт
- Навушники 12шт
- Фитнес-браслет 8 шт
- Холодильник з запасом морозива 4шт
- Телевізор 4 шт
- Мобільний телефон Айфон 2 шт
- Путівка на Кіпр 1 шт УВАГА! Детальні характеристики Заохочень повідомляються Учаснику додатково під час їх вручення.  
5.2. Кількість Заохочень обмежена та складає визначену цими Правилами кількість.
5.3. Характеристики Заохочень, зазначених в цьому розділі Правил, їх колір, виробники/зміст/наповнення, тощо визначаються на розсуд Замовника. Зовнішній вигляд Заохочень може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та на акційній сторінці Сайту. За якість та технічні характеристики Заохочень відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/безпосередні надавачі послуг. Заохочення можуть не відповідати очікуванням Учасників.
5.4. Заохочення можуть бути отримані Учасниками, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.
5.5. На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх мобільних номерів, які використовуються при реєстрації Кодів для вхідних дзвінків та вхідних SMS-повідомлень протягом всього строку проведення Акції.
5.6. Дотримання вимог законодавства щодо оподаткування вартості доходів у результаті отримання Заохочення забезпечується Виконавцем Акції відповідно до вимог законодавства України.  
 6. Умови участі в Акції та умови визначення Учасників, які мають право на отримання Заохочень
6.1. Для того щоб взяти участь в Акції та отримати у подарунок відповідне Заохочення, особі, яка відповідає вимогам розділу 5 даних Правил, необхідно:  
6.1.1.1. придбати 1 (одну) будь-яку одиницю Акційної продукції;
6.1.1.2. пройти авторизацію на сайті https://izi-ice.com (заповнивши реєстраційну форму у
спосіб, передбачений відповідно до вказівок на Сайті);
6.1.1.3. знайти 1 (один) Чек та успішно зареєструвати його на Сайті на момент визначення Переможців відповідно до п.7.3.1. Правил.    УВАГА! Факт реєстрації Чеків на Сайті означає, що Учасник ознайомився, а також повністю і безумовно погодився з усіма умовами і Правилами Акції.   УВАГА! Після виконання процедури реєстрації кожного Чеку за допомогою програмно- технічного комплексу (використання спеціальної форми) на Сайті, або у випадку неможливості реєстрації, Учасник отримає, відповідне повідомлення на Сайті. При цьому відповідне поле для реєстрації Чеку на Сайті можуть одночасно вмістити лише один Чек. Чек вважається успішно зареєстрованим з моменту отримання Учасником відповідного повідомлення.   У разі фіксації 3-х автоматичних блокувань за введення 5 некоректних Чеків за період Акції, профіль такого Учасника автоматично блокується для участі в Акції, на весь Строк проведення Акції. Також блокуються всі IP адреси, з яких здійснювалися реєстрації даного учасника. Рішення про розблокування або не розблокування приймається Замовником та/або Виконавцем виключно на підставі свого внутрішнього переконання після зазначення Учасником причини реєстрації некоректних Чеків та незалежно від суб’єктивної оцінки Учасника.
6.2. Один Чек може бути зареєстрований для участі в Акції лише 1 (один) раз.
6.3. Визначення Учасників, що мають право на отримання Заохочень, зазначених в п. 6.1. цих Правил (надалі – Учасник, який отримав право одержати Заохочення), проводиться шляхом випадкової комп’ютерної вибірки наступним шляхом:  
6.3.1. Заохочення проводяться шляхом випадкової комп’ютерної вибірки.
6.4. Графік проведення та перечень Заохочень
10.07.2021р:
- Міні-Холодильники 7шт
- Пауер Банки 5шт
- Блендери 3шт
- Навушники 3шт
- Фитнес-браслет 2 шт
- Холодильник з запасом морозива 1шт
- Телевізор 1 шт
17.07.2021р:
- Міні-Холодильники 7шт
- Пауер Банки 5шт
- Блендери 3шт
- Навушники 3шт
- Фитнес-браслет 2 шт
- Холодильник з запасом морозива 1шт
- Телевізор 1 шт
24.07.2021р:
- Міні-Холодильники 7шт
- Пауер Банки 5шт
- Блендери 3шт
- Навушники 3шт
- Фитнес-браслет 2 шт
- Холодильник з запасом морозива 1шт
- Телевізор 1 шт
- Мобільний телефон Айфон 1 шт
1.08.2021р:
- Міні-Холодильники 7шт
- Пауер Банки 5шт
- Блендери 3шт
- Навушники 3шт
- Фитнес-браслет 2 шт
- Холодильник з запасом морозива 1шт
- Телевізор 1 шт
- Мобільний телефон Айфон 1 шт
- Путівка на Кіпр 1 шт  
6.5. Інформацію про Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочення можна отримати на відповідній сторінці Сайту: https://izi-ice.com. Під інформацією мається на увазі ім’я, та 8 цифр мобільного телефону, включаючи код оператора мобільного зв’язку, вказані відповідними Учасниками Акції під час реєстрації на Сайті.
6.6. Претензії від Учасників, щодо обов’язків Виконавця в рамках Акції (організація вручення заохочень Акції, виконання умов п.6.8. цих Правил), приймаються та розглядаються Виконавцем до 16.09.2021 р. Претензії від Учасників, щодо обов’язків Технічного партнера в рамках Акції (визначення переможців Акції, інформування щодо умов отримання заохочень, технічна підтримка роботи Сайту), приймаються та розглядаються Виконавцем до 16.09.2021 р. Претензії від Учасників, щодо обов’язків Замовника в рамках Акції (наявність Чеків), приймаються та розглядаються Замовником до 16.09.2021 р.
6.7. Всі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
6.8. Виконавець не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.
6.9. Після визначення Учасника, який отримав право на одержання відповідного Заохочення, представник Виконавця на протязі 3 (трьох) робочих днів звязується з Учасником просить надати Чекі. Якщо у строк вказаний вище, такий Учасник не відповідає або не надає Чекі він втрачає право на отримання відповідного Заохочення.   

7. Порядок та строки отримання Заохочень


7.1. Порядок та строки отримання Заохочень.
7.1.1. Виконавець Акції, надсилає Учасникам Заохочення через Нову Пошту/ Укрпошту/службу кур’єрської доставки (за вибором Виконавця) протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів дня від дати надання документів, вказаних у п. 8.2. цих Правил, та виконання інших дій, вказаних у п. 8.2. цих Правил відповідно до вимог
Правил. Учасник отримує у відділенні Укрпошти/ Нової Пошти /служби кур’єрської доставки, що обслуговує адресу, повідомлену Учасником Виконавцю за пред’явленням документів, що засвідчують особу і відповідно до умов Укрпошти/ Нової Пошти /служби кур’єрської доставки.   
- скан-копію Чеку, що підтверджує придбання Акційної продукції;
-Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко відображеними та розбірливими для читання, при цьому вищезазначені копії документів не підлягають поверненню Учасникам, з чим вони безумовно погоджуються фактом їхньої участі в Акції.   
На Чеку повинні бути добре читабельні дані, що вказані вище. Крім того, чек підтверджує придбання Акційної продукції в значенні цих Правил, якщо він відповідає наведеним нижче умовам:  
a) Чек є справжнім, тобто наданим відповідним магазином, де реалізується Акційна продукція на території проведення Акції, реквізити якого написані на ньому, та не є підробленим або фальшивим;
б) Чек не є пошкодженим, тобто він не викликає будь-яких сумнівів щодо свого змісту чи справжності, й, зокрема, Чек не є розрізаним, відрізаним, порваним, розмитим, нечітким та не є поєднанням двох різних чеків;
в) список покупок у чеку містить слово, яке дозволяє зробити висновок, що придбання стосується Акційної продукції;
г) придбання Акційної продукції здійснено у строк проведення Акції та відповідно до умов вказаних в цих Правил;
д) дані про реєстрацію чеку міститься на офіційному веб-порталі ДФС у відкритій частині Електронного кабінету https://cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check   У випадку, якщо Чек не відповідає всім вищевказаним умовам, Замовник/Виконавець матиме право виключити учасника з Акції, позбавити його/її Заохочення.  
7.2. У разі встановлення Виконавцем/Замовником факту подання недійсних і/або недостовірних документів, відомостей та інформації, а так само в разі недотримання умов проведення Акції, Заохочення не видається.
7.3. Виконавець не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь- які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як Учасник, який отримав право одержати одне із Заохочень, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номеру телефону такого Учасника, адреси електронної пошти тощо, та у разі настання обставин непереборної сили;
7.4. Виконавець Акції не несуть відповідальності за збереження цілісності Заохочень при здійсненні їх доставки службою доставки на адресу Учасника, що здобув право на його отримання. Доставка Заохочень здійснюється відповідно до правил та тарифів, встановлених відповідною службою доставки та оплачується Виконавцем Акції. Зберігання Заохочень у відділенні служби доставки здійснюється відповідно до правил відповідної служби доставки.
7.5. Виконавець та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідконтрольні їм обставини.
7.6. У випадку недостовірності, неповноти наданої Учасником / Переможцем інформації Виконавець Акції не несе відповідальності щодо несповіщення Учасника / Переможця про право отримання Заохочення, перемогу в Акції.  

8. Додаткові умови Акції.

8.1. Заохочення можуть бути отримані Учасниками лише на умовах цих Правил.
8.2. Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Замовник та Виконавець не несуть відповідальності, стосовно використання Учасниками Заохочень, після їх одержання Учасниками.
8.3. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
8.4. Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.
8.5. Зовнішній вигляд (колір, розмір та інше) Заохочень, зазначений на рекламних матеріалах Акції, може відрізнятися від зовнішнього вигляду (кольору, розміру та інше) Заохочень, які можуть отримати Учасники.
8.6. Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Заохочень, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного виконання) своїх обов язків Учасниками, передбачених цими Правилами, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор), тощо.
8.7. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам повідомляється:
8.7.1. Власником персональних даних Учасників є Замовник;
8.7.2 .Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
8.7.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 10.10.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації, тощо;
8.7.4. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;
8.7.5. Розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець, а також технічні партнери Акції, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;
8.7.6. Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п.
8.7.7. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди субєкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
8.7.7. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку проведення Акції та вручення Заохочення. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 10.10.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;
8.7.8. Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Власнику персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень; 8.7.9. Учасники, які отримали право одержати відповідне Заохочення, володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
8.8. Учасник, що здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.
8.9. Правила Акції можуть бути змінені Виконавцем, про що буде повідомлено шляхом внесення відповідних змін у Правила акції, розміщені на Сайті.
8.10. Виконавець залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь у Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону новин та інших інформаційних/рекламних повідомлень від Виконавця у майбутньому.
8.11. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем.